Velkommen til

Jelling Friskole

På Jelling Friskole skal undervisningen udfordre, udvikle og give gode resultater – på tværs af aldersgrupper og traditionelle fag.

Glæde

Kompetencer

Fællesskab

Om skolen

 Jelling Friskole er en fri grundskole, der er drevet af og med forældrene i et gensidigt, forpligtende fællesskab med skolens ledelse og personale. Det er de gældende love og vedtægter for frie grundskoler i Danmark, der ligger til grund for Jelling Friskole. 

For at leve op til visionen for Jelling Friskole bygger skolens dagligdag på værdierne: 

Vores værdigrundlag

ET TRYGT, RESPEKTFULDT OG OVERSKUELIGT

skolemiljø, hvor forudsigelighed og kontinuitet præger dagligdagen, og hvor respekt, tillid og ansvarlighed er det, der karakteriserer relationen mellem børn og voksne. Børnene må føle sig værdsat og anerkendt som menneske, og det enkelte barn og dets familie skal føle, at der bliver taget hånd om dem, når de henvender sig til skolen. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem skole og hjem.  

ET MOTIVERENDE ARBEJDSMILJØ I INSPIRERENDE FYSISKE RAMMER 

Skolen må være indrettet, så der er plads til fornyelse og begejstring, og på en måde så børnene får lejlighed til at udnytte forskellige læringsarenaer såsom undersøgelse & fordybelse, kreativitet & nytænkning og forundring & foretagsomhed. Børn og voksne må føle sig som en del af et meningsfyldt fællesskab, hvor den enkelte bliver integreret i en større sammenhæng. 

SUND LIVSSTIL 

En sund livsstil vil være et omdrejningspunkt på skolen, hvor børnene vil få viden om og erfaring med ernæring, hygiejne, leg, bevægelse og en ansvarlig kostpolitik. Sundhed vil blive set som andet og mere end et godt helbred og fravær af sygdom. Sundhed handler om at styrke børnenes livskvalitet, livsglæde og livsduelighed. 

Lyder det som noget for dig?

Vedhæftet finder I tre sider, som er selve ansøgningen. Disse sider skal udskrives, udfyldes og mailes til skolens administration info@jellingfriskole.dk, sendes som brev eller afleveres på kontoret på Jelling Friskole. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning. 

Blanketterne vil være udgangspunktet for den indmeldelsesdialog, som skal finde sted mellem forældre, barn og skolelederen.