Om skolen

Afsæt

En gruppe forældre i Jelling og omegn arbejdede igennem 1 ½ år med tanken om at starte en friskole i Jelling.  Og tanken blev til virkelighed!

Søndag den 11. august 2013 slog skolen dørene op til Jelling Friskoles allerførste første skoledag – med 50 spændte elever og deres forældre. Et af hovedformålene var at skabe en skole, hvor det nære er i højsædet, og hvor faglighed og kreativitet går hånd i hånd.

En skole, hvor der ikke er langt fra tanke til handling – med omtanke, og hvor lokalsamfundet og alle de gode ressourcer, der er i Jelling, inddrages på bedste vis.

Visionen er at uddanne verdensborgere ved at basere skolens grundværdier på glæde, kompetencer og fællesskab.

Vores værdiggrundlag

ET TRYGT, RESPEKTFULDT OG OVERSKUELIGT

skolemiljø, hvor forudsigelighed og kontinuitet præger dagligdagen, og hvor respekt, tillid og ansvarlighed er det, der karakteriserer relationen mellem børn og voksne. Børnene må føle sig værdsat og anerkendt som menneske, og det enkelte barn og dets familie skal føle, at der bliver taget hånd om dem, når de henvender sig til skolen. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem skole og hjem.  

ET MOTIVERENDE ARBEJDSMILJØ I INSPIRERENDE FYSISKE RAMMER 

Skolen må være indrettet, så der er plads til fornyelse og begejstring, og på en måde så børnene får lejlighed til at udnytte forskellige læringsarenaer såsom undersøgelse & fordybelse, kreativitet & nytænkning og forundring & foretagsomhed. Børn og voksne må føle sig som en del af et meningsfyldt fællesskab, hvor den enkelte bliver integreret i en større sammenhæng. 

SUND LIVSSTIL 

En sund livsstil vil være et omdrejningspunkt på skolen, hvor børnene vil få viden om og erfaring med ernæring, hygiejne, leg, bevægelse og en ansvarlig kostpolitik. Sundhed vil blive set som andet og mere end et godt helbred og fravær af sygdom. Sundhed handler om at styrke børnenes livskvalitet, livsglæde og livsduelighed. 

Dialogen omkring skolegang og evalueringskultur vil være vigtige hjørnesten. I en verden hvor alle offentlige instanser bliver større og større, vil vi gå den modsatte vej og lave en lille skole ud fra nærhedsprincippet, hvor familiernes ressourcer kommer i spil på en anden måde, og hvor involvering er en selvfølge.

Involvering handler ikke kun om at få gjort skolen ren og andre praktiske ting, men om at være med til at forme og præge skolen, så skolen bliver et fælles anliggende for personale, forældre, borgere i nærområdet og ikke mindst elever.

Lyder det som noget for dig?

Indmeldelse og optagelse på Jelling Friskole sker ved at udfylde indmeldelsesansøgning og deltage i en efterfølgende samtale på skolen.

I er altid velkomne til at tage kontakt til skolen for information og besøg.

Vedhæftet finder I to sider, som er selve ansøgningen. Disse sider skal udskrives, udfyldes og mailes til skolens administration info@jellingfriskole.dk, sendes som brev eller afleveres på kontoret på Jelling Friskole. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning. 

Blanketterne vil være udgangspunktet for den indmeldelsesdialog, som skal finde sted mellem forældre, barn og skolelederen.