Som forældre

Som forældre på Jelling Friskole

Det personlige møde er den vigtigste måde, hvorpå vi kommunikerer!

Som forældre til elever på Jelling Friskole, er man medlem af forældrekredsen jf vedtægterne og har dermed stemmeret ved friskolens generalforsamling. Det er forældrenes opgave at føre tilsyn med friskolens dagligdag og vi vægter dialogen mellem friskolen og dens familier meget højt.

Som forældre forpligter man sig til at medvirke til at skabe et trygt og respektfuldt skolemiljø. Man udviser ansvar, som også rækker ud over eget barn, og byder ind i fællesskabet med evner og interesser.

Som det også forefindes i elevernes hverdag på friskolen, vil der ligeledes være “skal” opgaver til friskolens forældre – dette i form af rengørings- og arbejdsdage, som bliver placeret henover skoleåret. Disse dage har stor værdi for friskolens virke og gavner både økonomien og fællesskabet.

Bestyrelser og forældreengagement

Jelling Friskole har en skolebestyrelse og en støtteforeningsbestyrelse, som begge bliver valgt på en fælles generalforsamling i foråret. Vi lægger meget vægt på stor forældredeltagelse på denne generalforsamling, da den danner fundamentet for hele friskolens beslutningsgrundlag.

Dagligt ansvar

Forældrene har stort ansvar for friskolens dagligdag. Først og fremmest for eget barns trivsel og skolegang og dialogen omkring denne, men i særdeleshed også for fællesskabet omkring friskolen. Friskolen forventer en konstruktiv og god dialog om undervisningen og skolelivet mellem forældre, ledelse, lærere og pædagoger og alle giver en hjælpende hånd i dagligdagen, hvis behovet opstår.

Det er vigtigt, at hver familie overvejer hvordan de kan byde ind med evner og interesser og får dette kommunikeret til ledelse, personale eller bestyrelser – på den måde får vi den allerbedste skole.