Vedtægter og tilsyn

På Jelling Friskole er Ejvind Rosenvang tilsynsførende.

Som tilsynsførende fører Ejvind bl.a. tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ejvind fører tilsyn på en række friskoler og har tidligere været forstander på friskole og efterskole