Hvem er vi

Lars Friis

Team Jelling Friskole

Else Speyermann - administrativ viceleder

Om mig: Jeg er årgang 1976, gift med Rasmus og bor i Thyregod sammen med vores tre børn. 

Min baggrund er blandet. Jeg har en kandidat i historie, men har i mange år arbejdet ved Siemens som indkøber af stål til vindmølletårne.

Jeg er vild med at lave fri skole og min baggrund i kultur, excel ark og bestyrelseserfaring fra mine børns friskole har ført mig her til Jelling Friskole.

God skole er, når vi bruger vores frihed til at skabe gode rammer for undervisningen, til at danne børn og gøre dem nysgerrige på livet omkring dem. God skole er når vi mærker fællesskabet gro og oplever børnene vokse i det. 

Claus Edelmann Rasztar - lærer og souschef

Om mig: jeg er årgang 1973, gift med Anne-Dorthe sammen har vi tre døtre.Bor i Mølholm i Vejle. Tiden udenfor Jelling Friskole bruges på familieliv og vasketøj

Jeg er uddannet som pædagog og efterfølgende som skolelærer, natur og teknik, biologi og didaktik. Jeg er også uddannet som AKT-lærer. Ydermere en uddannelse som buschaffeur……

Jeg har en stor passion for cykling og cyker så meget jeg kan…. læser bøger krimier og Morten Sabroe.

God skole er, når udervisningen blir nærværende og eleverne oplever mening, ved at tilegne sig viden. Det er fantastisk når det tillærte pludselig opleves som noget nyttigt og genkendeligt. God skole er også bare glade og trygge børn, der ikke er til at stoppe igen…..

Jane Rønsholt Madsen - lærer

Om mig: jeg er uddannet journalist og lærer. Bor i Fredericia med min mand Klaus og vores tre drenge.

Jeg elsker at udvide horisonten.

God skole er, når eleverne lærer af og med hinanden i et trygt og inspirerende fællesskab.

Rie Moos Villumsen - lærer

Om mig: jeg er årgang 1963, gift med Uffe og sammen har vi to voksne piger. Flere uddannelser i bagagen, men seneste er læreruddannelsen fra 2001.

Jeg elsker at løbe – helst langt i naturen. Det giver ro, tid til reflektion og jeg samler energi op.

God skole er dannelse. Når både børn og voksne trives og lærer om, af og i verden.

Niels Kristian Hyldgaard Jakobsen - lærer

Om mig: Jeg er årgang 1978 opvokset på Lolland, og har bl.a. boet i Aarhus, New York og København. Jeg er gift med Marie og sammen bor vi i Vejle med vores to døtre Laura og Tilde. Jeg bruger meget tid bag flyglet og elsker at spille musik. Jeg løber ogå gerne en tur og når vejret tillader det, sidder jeg i kajakken på Vejle Fjord.

Jeg uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium (2007) med liniefag i dansk, musik, tysk og idræt. Efter en række lærerjobs på forskellige typer skoler, er jeg havnet på Jelling Friskole. Friskolen er her jeg hører hjemme. Skolen skal være et rart sted at lære og at være. Friskolen giver mulighed for at lave en skole, hvor eleverne møder forskellighed på kryds og tværs af fag, børn og voksne. Her er vi fælles og kan være, gøre og tænke. Den gode skole skaber begejstring og glæde i fællesskabet med nysgerrighed og viden som krydderi.

Kathrine Poulsen - lærer

Om mig: jeg er årgang 1989, bor i Jelling, underviser i matematik og kulturfag og er holdlærer. Jeg er uddannet i samfundsfag og specialpædagogik

Jeg elsker at se og opleve de forskellige årstider i forandring

God skole er når elever og lærer føler sig som en del af skolen, når der er glæde og læring til stede, når der er plads til forskelligheder.

Vivi Lund Møller - lærer

Om mig: Jeg er uddannet lærer fra 1999, hvor jeg siden har arbejdet på en friskole og en efterskole. 

Jeg elsker at være udenfor sammen med andre. Det kan være at gå ture i skoven eller ved stranden, lave bål og meget mere. Men jeg føler mig rigtig godt hjemme på vandet, især når en båd fører sejl.

God skole er når alle respekterer hinandens forskellighed, så der kan foregå læring, og der er fokus på fælleskabet. I dette fællesskab er det muligt at læringen også kan foregå på tværs af årgange, så der er mulighed for at skabe nye relationer evt. i forhold til interesser. Ovenstående er muligt, når skole foregår i trygge rammer i samarbejde med børn, voksne og forældre.

Jens Christian Lind - lærer

Om mig: Jeg er årgang 1976 og bosiddende i Urhøj (Vejle) sammen med min familie. Mine interesser er familie, naturoplevelser og ishockey. Jeg er oprindelig sønderjyde, men flyttet til Vejle 2019. Jeg er uddannet fra Haderslev Seminarium i 2008 og har liniefag i matematik, NT, dansk, fysik/kemi og idræt. Jeg har arbejdet på folkeskole, friskole og en tysk mindretalsskole. Tidligere har jeg arbejdet som laborant/miljøtekniker samt været postbud.

God skole er: Når man møder glad i skole og går både glad og klogere hjem igen.

Sus Hviid Huss - lærer

Om mig: Jeg bor i Jelling og har to voksne børn.

Jeg er uddannet lærer på Jelling Statsseminarium. Siden har jeg været voksenunderviser, vejleder, friskolelærer, SFO-leder og lærer i 10. klasse + folkeskolen.

Fritiden bruger jeg gerne med familie og venner – på vandreture, en god film/bog, rejser og foreningsarbejde.

God skole er: et trygt fællesskab med glæde ved at være og lære sammen og af hinanden – og hvor der opstår et mod til at dele og deltage – til at skubbe grænsen for hvad vi tør og kan.

Simone Köser - lærer

Om mig: Jeg er årgang 1993, bor på Uhrhøj med min mand og vores søn. Jeg er uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium i 2018 med fagene: idræt, engelsk og geografi. Jeg har tidligere arbejdet på en folkeskole i Odense, hvor jeg både arbejdede som tilkaldevikar, barselsvikar, støtte og klasselærer.

God skole er: når der er plads til alle uanset niveau og når man løfter i flok/fællesskabet

Laura Juul Christophersen

Om mig: Jeg hedder Laura og jeg er født i 1999. Jeg er oprindeligt nede fra Sønderjylland, hvor jeg har boet med mine forældre helt ude på marsken til jeg flyttede hjemmefra. Jeg læste til lærer her i Jelling og jeg er uddannet i fagene dansk, kristendom og historie. Jeg er vokset op i et meget musikalsk og kunstnerisk hjem, så jeg har en stor passion for disse fag også. Jeg bor til daglig i Vejle i min dejlige lejlighed tæt på gågaden.

God skole er, når børnene føler sig set og hørt af voksne som de ved, vil dem det allerbedste. God skole er når vi sammen nysgerrigt arbejder os frem til læring. God skole er når vi vil hinanden.

Pædagogisk personale

Nanne Siff Rasmussen - pædagog og lærer

Om mig: jeg er årgang 1970 og har 3 dejlige unger. Jeg er gift med en dejlig mand og vi bor i den lille by Uldum tæt på Tørring. Jeg er uddannet pædagog og har også en ssh-uddannelse i rygsækken. Derudover er jeg autodidakt teaterinstruktør.

Jeg elsker at arbejde med projekter, have det sjovt og overraske.

God skole er, når vi i samlet flok kan skabe det vi har lyst til.

Susanne Thyme Hildebrandt - støttepædagog og lærer

Om mig: Jeg er årgang 1978, bor alene med mine 2 piger i Jelling.

Jeg er uddannet dekoratør og pædagog.

I skoledelen har jeg lidt forskellige funktioner og i SFO/klub er jeg en fast del af det pædagogiske team.

Det bedste ved friskolen er, at der er plads til, at de personlige og faglige kompetencer kommer i spil, hvilket er til god gavn for børnene. Børnene får dermed engageret og nærværende voksne og de voksne får omvendt, engageret og lærevillige børn.

Min fritid bruges på indretning og kreativiteter af forskellig art. Derudover går jeg til badminton og kor.

God skole er: Er når alle har en værdi i fællesskabet. Det giver den bedste forudsætning for trivsel, læring og udvikling.

Iben Dyrberg Kjærholm - pædagog

Benjamin Hjort

Valgperiode: 2023-2025 (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Formand

Stilling: Specialkonsulent HR, Region Syddanmark

Børn i friskolen: 3 børn på hhv hold 1, hold 6 og hold 8

Gik selv i skole i årene: 1985-2006, først på Søndermarkskolen i Billund, siden på Grindsted Gymnasium og Syddansk Universitet i Odense, hvorfra jeg har en kandidatgrad i statskundskab.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg har stærke holdninger til friskolearbejdet og et ønske om at føre dem ud i livet.  Jeg vil bringe højskolen ind i friskolen og gøre op med den instrumentalisering og korrekthedskultur, som gennemsyrer hele det danske uddannelsessystem i øjeblikket. Jeg drømmer om et nært og forpligtende dannelsesfællesskab, hvor relationer, fordybelse og kreativitet bliver mål i sig selv. Et sted, hvor fri og kritisk tænkning og idérigdom kan trives og vokse.

Det, jeg bringer til bordet, er ambitionen om at skabe et alternativ til det etablerede skolesystem med fokus på det hele menneske; på elevernes modning, refleksion, fordybelse og deres forberedelse til livet som voksne samfundsborgere og medlemmer af små og store fællesskaber. Personligt og professionelt har jeg erfaring med undervisning (i gymnasiet), uddannelsesledelse, kvalitetsudvikling, interessevaretagelse, strategiarbejde og sekretariatsbetjening.

Det vigtigste ved bestyrelsesarbejdet er, at tage ansvar og sætte klare og entydige mål for skolens virke – og at se til, at ansatte, forældre og elever medvirker til at udleve disse målsætninger i det daglige. En klar skoleprofil er forudsætningen for at kunne trække i samme retning, ligesom en klar skoleprofil på samme tid er forudsætningen for at fastholde et attraktivt rekrutteringsgrundlag, både hvad angår nye ansatte og nye elever (og forældre).

 

Elisa Hambly Malmstrøm

Valgperiode: 2023 – 2025. (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Kassér

Stilling: Udviklingskonsulent i Hedensted kommune

Børn i friskolen: en pige på hold 7

Gik selv i skole i årene: Folkeskolen i 1980’erne og senere handelsskolen i Kolding.

Yndlingsfag fra egen skoletid: Matematik og Idræt var blandt favoritterne.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi vi som forældre bærer ansvaret for at Jelling Friskole har de rigtige rammer til at uddanne vores børn.

Det, jeg bringer til bordet, er lysten til at “gi’ en hånd med”. Lysten til at udvikle vores børns skole og bidrage med kompetencer jeg har – Alt sammen i fællesskab med skolen personale og forældre.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er, at være med til at bakke op omkring Friskolen og se den vokse med glade børn.

 

Ninna Midtgaard-Olesen

Valgperiode 2022 – 2024 (Forældrekredsen)

Gift med Mikkel Skov og mor til Karl årgang 08 og Vilhelm årgang 10.

Stilling: Speciallærer for børn med autisme og ADHD

Egen skoletid: Lindved skole 0.-8., Vandel efterskole 9.+10.Tørring gymnasium, Herning højskole, Jelling seminarium

Ynglingsfag i min skoletid: dansk, musik, teater, sprog

Jeg er blevet medlem af bestyrelsen, da jeg har en voksende interesse for at sætte præg på skolens udvikling og grundtanker. Jeg er meget begejstret for Jelling friskole og vil gerne være med til at sikre en fortsat tilgang til skolen, så der kan blive uddannet endnu flere verdensborgere.

Jeg har ambitioner for skolens hverdag og drift. Børns trivsel er grundlag for al læring og dette optager mig naturligt meget. Naturligt som mor, men også gennem mit arbejde som lærer. Jeg ønsker, at alle børn på Jelling friskole trives i skole og sfo. Dette både socialt med børn og voksne, men også ved at sikre et godt arbejdsmiljø for børn og voksne. Dette bla. ved at vi kender hinanden og har et fællesskab på kryds og tværs.

 

Iben Søgaard Stephansen (Skolekredsen)

Valgperiode: 2022-2024

Stilling: Revisor, HD(R) ved Lillebælt Revision i Middelfart

Børn i friskolen: Adam på Hold 4 og Mille på Hold 1.

Egen skoletid: Gadbjerg Skole kl. 0. – 7., Ikærskolen 8. – 9., HHX på Vejle Handelsskole og efterfølgende IBC og SDU i Kolding.

Yndlingsfag i min skoletid: Matematik, engelsk og krea/billedkunst.

Jeg er med i bestyrelsen fordi jeg synes det er spændende at være med til at fremtidstænke Jelling Friskole. Jeg synes det er relevant at vi arbejder med skolens værdier og mål, og samtidig holder fokus på de økonomiske aspekter, så vi sammen med skolens ansatte, forældre og børn kan skabe det bedste grundlag for Jelling Friskole og uddanne flere verdensborgere i fremtiden. Vi som familie er rigtige glade for Jelling Friskole og det fællesskab vi oplever både som børn på skolen og som forældre.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er at være med til at sikre den bedste udgave af Jelling Friskole til alle nuværende men også alle kommende elever. 

 

Signe Brouer

Valgperiode: 2023-2025 (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Næstformand

 

Casper Øyås Borch Madsen

Valgperiode: 2023-2025 (Skolekredsen)

Stilling: Højskolelærer på Brandbjerg Højskole

 

Nana Holm Kristiansen 

Valgperiode: 2022-2024 (Forældrekredsen)

 

Lisbeth Frandsen Mindested

Valgperiode: 2023-2024 (suppleant, Forældrekredsen)

 

Josefine Majlund Buschardt 

Valgperiode: 2023-2024 (suppleant, Skolekredsen)

Forældre- og skolekreds

En friskole skal have et bagland for sin skolevirksomhed – et bagland, der definerer og bakker op om friskolens værdigrundlag. På Jelling friskole består baglandet dels af forældre til børn på skolen og dels af andre borgere og interesserede, der gerne vil bakke op om friskolen. Forældrene organiseres automatisk i forældrekredsen og andre interesserede organiseres i skolekredsen. Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer fra henholdsvis forældre- samt skolekreds.

Et medlemsskab af skolekredsen giver stemmeret til friskolens generalforsamling, der afholdes om foråret. Medlemmer vil automatisk blive inviteret til skolearrangementer i løbet af året og vil kunne følge skolens gang via elektronisk udsendte nyhedsbreve.

Man er automatisk medlem af Forældrekredsen, hvis man har forældremyndigheden over et barn i skolen. Andre voksne omkring barnet f.eks. bonusforældre og bedsteforældre kan via medlemskab af skolekredsen også have direkte indflydelse på friskolens virke. På samme måde kan andre f.eks. borgere i Jelling, der gerne vil bakke op om Jelling Friskoles værdigrundlag, melde sig ind i skolekredsen og således have indflydelse på skolens virke. Kommende forældre kan eventuelt melde sig ind i skolekredsen nu og senere overgå til forældrekredsen, når barnet er startet på skolen.

Man kan melde sig ind i Jelling Friskoles skolekreds ved at skrive en mail til info@jellingfriskole.dk eller ved at få udleveret en tilmeldingsblanket på skolens kontor. Det er for nuværende gratis at melde sig ind i skolekredsen.

I Jelling Friskoles vedtægter står der i §4 om forældrekreds og skolekreds:

“For at have stemmeret ved skolens generalforsamling, skal man enten være medlem af forældrekredsen eller skolekredsen. Man kan kun være medlem i een af kredsene.”

Stk. 2:
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skole. Forældrenes rettigheder, i medfør af “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt, tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven og skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varrighed.

Stk. 3:
Skolekredsen består af personer, som ønsker at bidrage til skolens virke og bagland. Bestyrelsen godkender medlemmerne samt fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Som forælder til et barn på Jelling Friskole er du automatisk medlem af støtteforeningen.

Støtteforeningens bestyrelse består af forældre fra Jelling Friskole, der frivilligt engagerer sig i forskellige aktiviteter, som bidrager til skolen og børnenes fællesskab.

Det er dem, som er i foreningen, der sætter retningen for, hvad foreningen skal kaste sig over med energi og penge, samt hvor ofte vi mødes.

Vi har hidtil stået for arrangementer som Høstfest, Julefest, Loppemarked og Sankt Hans.
Foreningen får penge ind fra de forskellige arrangementer og fra sponsorater fra OK Benzin.
Vi har for eksempel hjulpet med finansiering af ny hjemmeside samt materiel til skolen ude og inde.

Vi drømmer om at søge fondsmidler til en opgradering af legepladsen og lækkert inventar. Hvis du har gode idéer, må du meget gerne blive en del af støtteforeningens bestyrelse.
Hvis du vil i kontakt med os, eller gerne vil lege med, kan du skrive til os på Viggo – send til “Støtteforeningen”.

Du kan med et OK kort støtte Jelling Friskoles støtteforening hver gang du tanker.

Du kan downloade app’en eller bestille kortet her.