Statements

12 STATEMENTS OM SKOLEARBEJDET

Følgende statements om arbejdet på Jelling Friskole blev vedtaget på generalforsamlingen 21. april 2016. Der er dels tale om refleksioner over skolens eksisterende praksis, dels om konkrete mål for de kommende års skolearbejde. Alle statements kan føres tilbage til skolens tre grundværdier; glæde, kompetence og fællesskab.

1.     SUND OG GLAD

Vi opfordrer til at følge kostrådene og bevæger os hver dag, fordi en stor mængde forskning viser, at børn lærer og trives bedre, når de er sunde og fysisk aktive. Sundhed giver glade børn og glæden er forudsætningen for det hele.

 

2.     SAMLING OG SAMHØRIGHED

Vi siger godmorgen, ser hinanden, samles og synger hver dag, fordi det skaber samhørighed, glæde og grundlag for demokratisk dialog og dannelse.

 

3.     KREATIV FORLØSNING

Vi frisætter kreativiteten gennem rollespil, værkstedsarbejde og teater, fordi kreativitet er en værdifuld ressource, der sætter børn i stand til at tænke ud af boksen og overskride sig selv.

 

4.     TRYGGE RAMMER

Vi er en mindre skole, hvor alle kender alle og hvor vi passer på hinanden og vores faciliteter. Vi ønsker at forblive små (<200 elever), fordi små og kendte forhold giver tryghed, ro og samhørighed; det bedste grundlag at bygge læring på. Hos os er der rum til at være den man er.

 

5.     FÆLLESSKABET I CENTRUM

Vi fordrer et aktivt og engagerende fællesskab på tværs af børn, forældre og ansatte – og plejer en tæt kontakt mellem skole og hjem – fordi friskoledrømmen forpligter og fordi sammenhold og relationer er det som selve livet handler om. Fællesskabet er lige så vigtigt som individet.

 

6.     TEMABASERET UNDERVISNING

Vi prioriterer temabaseret undervisning, fordi fordybelse og sammenhæng i fagene afspejler virkeligheden og giver et godt læringsudbytte.

 

7.     FOKUSERET FAGLIGHED

Vi lever op til folkeskolens læringsmål, fordi vores børn skal kunne fortsætte deres uddannelse på lige fod med andre – men vi lader os ikke begrænse af dem. Faglighed er andet og meget mere end færdigheder og fakta.

 

8.     KONSEKVENT EVALUERING

Vi ønsker at udvikle et evalueringsredskab, der favner skolens læringsrationale og sikrer den løbende kvalitet af skolearbejdet, fordi det altid skal være muligt aflæse om fremdriften og retningen er den rigtige.

 

9.     HANDS-ON DANNELSE

Vi praktiserer ’hands-on’-dannelse og giver børnene mulighed for at se og mærke verden, fordi man lærer lige så meget af virkeligheden som af bøger uden bid. Verden skal mødes med åbenhed og nysgerrighed.

 

10.  EKSPERIMENTERENDE LÆRINGSFORMER

Vi blander undervisningsformer og læremidler, eksperimenterer med tilrettelæggelsen og bringer børn, forældre og fremmede alternativt i spil, fordi vi er åbne for at lære om alle de måder at lære på, der virker.

 

11.  BREDE KOMPETENCEMÅL

Vi vægter balancen mellem traditionelle kundskaber, sociale kompetencer og evnen til at forme omgivelserne med hænder og fantasi, fordi barnet er meget mere end dets snævre faglige kompetence.

 

12.  SELVSTÆNDIGGØRELSE

Vi presser af og til børnene ud af komfortzonen og provokerer sanser, tanker, følelser og forventninger, fordi nye erkendelser og selvfornemmelser kan fremmes af et nænsomt skub.